Vermelding in The Museum Times

15 september 2015

Vermelding in The Museum Times

The Museum Times is een zeer informatief blog over musea in binnen- en buitenland, geschreven door een in Amsterdam wonende expat. In het septembernummer verscheen een uitgebreid artikel over het Amsterdam Pipe Museum. Dit gebeurde na een bezoek van redactrice Elisabeth Joss die razend enthousiast was over het huis en de collectie. Publiciteit in gerichte special-interest bladen en blogs is belangrijk voor ons museum om specifieke doelgroepen te bereiken.

Permalink

Felicitatie aan Van Gogh

5 september 2015

Felicitatie aan Van Gogh

Het Amsterdam Pipe Museum feliciteert - samen met alle andere musea in de stad - het Van Gogh Museum met de feestelijke opening van het nieuwe entreegebouw. De samenwerkende Amsterdamse musea boden Axel Rüger, directeur van het Van Gogh, namens elk museum een zonnebloem aan met een persoonlijke felicitatie van ieder museum.

Permalink

Pijpen in de Sint Anthoniesbreestraat

4 september 2015

Pijpen in de Sint Anthoniesbreestraat

In de Sint Anthoniesbreestraat in het oudste deel van Amsterdam hangen achtentwintig muurvitrines aan weerszijden van de straat. Hierin wordt in de maanden september tot en met november een openlucht-tentoonstelling gemaakt van negen Amsterdamse musea met gespecialiseerde en interessante collecties. Het Amsterdam Pipe Museum is daar één van. Wij zijn vertegenwoordigd met enkele fraaie collages van foto's van het museum en de collectie. Een korte verklarende tekst wijst passanten op ons bijzondere museum. De expositie is een initiatief van Stichting Kunst&Cultuur Stadshart Amsterdam, die als taak heeft de leefbaarheid en welzijn in de binnenstad te bevorderen.

Permalink

Pipemuseum met volle pagina in dagbladen

3 september 2015

Pipemuseum met volle pagina in dagbladen

De uitgeversgroep die alle lokale dagbladen verzorgt van Den Helder tot Dordrecht hield een interview met Benedict Goes over het Amsterdam Pipe Museum. Aanleiding was de tentoonstelling van de pijpen van Vincent van Gogh, maar de pagina bevat ook een mooi stuk over de hele collectie, de boeken die het museum uitgeeft en het archeologisch onderzoek. Altijd weer komt het historische interieur van het grachtenhuis fraai uit wanneer een portretfoto wordt gemaakt. Wij zijn benieuwd of deze promotie tot extra bezoek uit Nederland zal leiden.

Permalink

Amsterdam Pipe Museum heeft unieke tentoonstelling

2 september 2015

Amsterdam Pipe Museum heeft unieke tentoonstelling

Vincent’s passie voor pijproken
Veel onderzoek naar het werk van de beroemde schilder Vincent van Gogh is al gedaan, maar nooit eerder is gekeken naar de pijpen die hij rookte. Uit de omvangrijke collectie van het Amsterdam Pipe Museum hebben wij de pijpen gezocht bij zeventien tekeningen en schilderijen van Van Gogh. Daaronder zijn zes zelfportretten waarmee zichtbaar wordt dat Vincent als fervent roker in Nederland andere pijpen rookte dan in Frankrijk.
Een virtuele expositie op onze website geeft uitgebreide achtergrondinformatie, zowel over de pijp als over zijn liefde voor de tabak, zoals die uit zijn brieven spreekt.
Zie: http://www.pipemuseum.nl/virtuele-expositie-Vincent-van-Gogh.

Permalink

Vincent's passie voor pijproken

1 september 2015

Vincent's passie voor pijproken

Het Amsterdam Pipe Museum toont met de expositie Vincents passie voor pijproken de pijpen die Van Gogh zo vaak schildert op zijn portretten en stillevens. Daaronder zijn zeker zes zelfportretten met pijp, waaruit wel blijkt hoe verknocht hij was aan zijn rokertje.
De pijp in Vincents tijd
Van zestien portretten en stillevens van Vincent van Gogh heeft het museum de pijpen opgespoord. De rijke collectie van het Amsterdam Pipe Museum biedt daarvoor voldoende materiaal. Soms gaat het om kleipijpen, die in de jaren 1880 nog algemeen in gebruik waren, later tekent hij de meer moderne kersenhouten pijp, die toen in Frankrijk populair was. Pas in zijn laatste levensjaren rookt Vincent soms een bruyère-pijp, de houten pijp die ook nu nog gebruikelijk is.
In het museum zijn tot 12 december 2015 de echte pijpen van de schilderijen te zien.
Over dit onderwerp staat op onze website een uitgebreide presentatie.

Permalink