Tabacologie in Vlaardingen

30 april 2023

Tabacologie in Vlaardingen

Vandaag op bezoek in het Museum Jan Anderson in Vlaardingen. Aanleiding is de recente inventarisatie van de collectie tabakscuriosa ofwel tabacologie aldaar. Wij konden onze nieuwgierigheid niet bedwingen om te zien hoe deze deelverzameling - Anderson bezit er meer dan honderd! - was uitgewerkt. Wij werden gastvrij door de verzamelaar zelf ontvangen. Negen fotobanden laten de voorwerpen zien inclusief een beknopte beschrijving, de banden 10 en 11 zijn daarop de summary. Studenten van de Reinwardt Academie en eigen vrijwilligers helpen hierbij. Enkele dingen zijn in het museum uitgestald, een ander deel hebben we in het depot kunnen zien. Kortom voor ons een boeiende dag!

Permalink

Spotlight op de grospenning

21 april 2023

Spotlight op de grospenning

De aankoop van een reeks betaalpenningen uit de Goudse pijpenmakerijen afgelopen najaar was reden deze voorwerpen aan nieuwe studie te onderwerpen. Het resultaat is een uitgebreid artikel dat de variëteit aan penningen over drie eeuwen laat zien. Want hoe simpel deze kleirondjes er vaak ook uitzien, er valt toch heel wat meer aan te beleven. Het is niet alleen een fijn kijkartikel voor de verzamelaar, het slot laat je tevens nadenken over het gebruik in de pijpenmakerij toentertijd. Hierover zijn talloze aspecten nog altijd in nevelen gehuld maar de hoofdlijn is met dit artikel wel neergezet.

Permalink