Hoogtepunten uit het Amsterdam Pipe Museum

Auteur:
Don Duco

Jaar van uitgave:
2020

Uitgever:
Amsterdam Pipe Museum (Stichting Pijpenkabinet)

Preface

Met zijn bijna 35.000 objecten beheert het Amsterdam Pipe Museum een omvangrijke collectie rookgerei en aanverwante voorwerpen. In deze webpresentatie wordt een keuze van ruim honderd exemplaren voor het voetlicht gebracht en nader toegelicht. De selectie is representatief voor de brede variatie binnen de collectie. Wat de objecten bindt is dat het om hoogtepunten gaat, maar in verschillend opzicht. Dikwijls zijn het bijzondere stukken vanwege hun historische waarde, soms ook gaat het om publiekslievelingen, in andere gevallen om objecten met een opmerkelijke schoonheid of juist een bizar voorkomen. Ook het verhaal achter het voorwerp speelt bij de keuze soms een rol. Al deze museumvoorwerpen vormen een schakel in de historie van het roken, een wereldwijde geschiedenis die oneindig veel aspecten heeft. Klik op de links in de accordeon rechts en lees meer over de onverwachte variatie van de mondiale rookcultuur.

Wie zich wil oriënteren op de beste stukken uit het Amsterdam Pipe Museum kan met de onderstaande link een ruimere selectie maken. Dan komen ruim duizend voorwerpen tevoorschijn die door de conservator als meest kenmerkend gekwalificeerd zijn. Deze zijn echter niet zoals de honderd toppers beschreven en toegelicht met een eigen verhaal. Zij worden rechtstreeks vanuit de database van de collectie tevoorschijn gehaald. Zij zijn gelabeld als A-kwaliteit omdat ze het beste de tijd, cultuur, techniek en traditie van hun soort representeren. 

Klik hier voor de 1000 meest representatieve objecten uit de collectie van oud naar nieuw.

Natuurlijk is ook deze keuze subjectief. In de collectie van het Amsterdam Pipe Museum bevinden zich tal van opmerkelijke voorwerpen die ook voor plaatsing in deze lijst in aanmerking zouden komen. Deze vind je terug in de tweede selectie achter de volgende link. Deze geeft zo'n 4.500 objecten weer die we tot de A + B categorie rekenen. Binnen deze top vijfduizend zitten ook betrekkelijk gewone objecten die juist voor de geschiedenis van de pijp van groot belang zijn, maar lang niet altijd een hoge attractiewaarde hebben. 

Klik hier voor een ruimere selectie van 4500 mooiste objecten uit alle deelcollecties.


Inleiding

Voorhistorisch

Archeologisch

Pijpen van klei

Keramische rookpijpen

Porselein als materiaal

Het magische meerschuim

Europese houten pijpen

Andere Europese pijpen

Pijpen uit Noord en Zuid Amerika

Pijpen uit Afrika

Pijpen uit Azië

Pijpenmakergereedschap

Tabacologische voorwerpen

Curiosa en varia