Pedigree van objecten

18 juli 2015

Pedigree van objecten

Het in de zomer van 2014 ingezette pedigreeonderzoek om meer inzicht in de herkomst van de objecten uit onze collectie te krijgen is deze maand afgerond. Tot de laatste stappen behoorden het nauwkeuriger bepalen van de periodes van eigenaren van de museumvoorwerpen. Die konden grotendeels door persoonlijke contacten en litteratuuronderzoek achterhaald worden. Deze vorm van herkomstonderzoek, zo zelden uitgevoerd bij kunstnijverheid, heeft ertoe geleid dat van talloze objecten uit onze collectie de gang van producent tot opname als museumobject volledig traceerbaar zijn. De pedigree geeft inzicht in het verblijf van objecten door de tijd maar laat vaak ook zien wat de voorwaarden waren voor een object om te overleven. Kijk zelf op onze website om de herkomst-stamboom te zien. Overigens, omwille van privacy van personen worden de laatste tien jaar nog niet vermeld.

Permalink