Rozen op het web

20 februari 2018

Rozen op het web

De winterperiode is beduidend rustiger dan de zomer. Er is veel minder toerisme, dus meer tijd voor andere zaken. Zodoende was er de afgelopen maanden volop tijd voor fotografie om onze giga-digi klus tot een afronding te brengen. In december zijn de aanwinsten uit 2017 op foto gezet en op het web geladen. In januari en februari is gewerkt aan de laatste deelcollectie: bodemvondsten. Ruim tweeduizend foto's van gemerkte pijpen uit de zeventiende eeuw zijn toegevoegd aan ons bestand. Vooral de diepgaande groep roosmerken, met en zonder kroon en al dan niet van kelkbladeren voorzien, zal een ieder verbazen. Hoewel de belangrijkste objecten al veel langer virtueel raadpleegbaar waren, komen nu ook de mindere goden aan de beurt. De kritische bezoeker kan dus allerlei nieuwe objecten ontdekken, maar bovenal levert het zoekresultaat nu een nog groter aantal hits op.

Permalink

Hampshire smoker's in Amsterdam

17 februari 2018

Hampshire smoker's in Amsterdam

Deze zaterdag bezocht een rookgenootschap uit het dorpje Greywell in het Engelse Hampshire ons museum. Jarenlang al komen deze lieden bijeen om samen een pijpje te roken. Als zoveel rookgezelschappen een gevarieerde groep met uiteenlopende beroepen en interesses, maar het roken van een pijp delen zij. Dit weekend stond Amsterdam op het programma, natuurlijk inclusief een bezoek aan ons museum. En net zo gevarieerd als de groep, zo gevarieerd de focus. Sommigen raakten niet uitgekeken op bepaalde historische pijpen, andere hadden vooral belangstelling voor de moderne pijpen in onze museumwinkel.

Permalink