Vertrouw ons

Het Amsterdam Pipe Museum is een museale instelling met een maatschappelijke functie. Vandaar dat het museum er alles aan doet om niet alleen integer te handelen, maar ook om betrouwbaar en transparant te zijn. Behalve door ons bestuur wordt onze handelwijze ook extern gecontroleerd. Twee keurmerken tonen aan dat  het museum na controle voldoet aan de wettelijke eisen en aan de regels die gelden binnen de museumwereld.

De Belastingdienst heeft de Stichting Pijpenkabinet die het museum formeel beheert aangewezen als culturele ANBI (Algemeen Nut Beogend Instelling). De stichting is geregistreerd onder het zogenaamde RSIN nummer: 88.81.376.  Lees verder op deze link wat hiervan de voordelen zijn, zowel voor ons als museum, als voor de (virtuele) bezoeker.

culturele-anbi

Het Museumregister Nederland is opgezet door de branchevereniging van musea, de Museumvereniging, als openbaar overzicht van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm.
Het Amsterdam Pipe Museum is sinds 24-11-2006 opgenomen in dit Museumregister en mag daarom sindsdien het schildje dragen: 'Geregistreerd Museum'.

geregistreerd museum

Zelf wil het museum open zijn over haar doen en laten door het publiceren van het jaarverslag en beknopte jaarrekening. Deze zijn te vinden op de volgende pagina's:

Tenslotte zijn er specifieke verenigingen op ons gebied en algemeen toeristische organisaties die hun waardering voor ons museum uitspreken. Dat kan blijken uit een uitnodiging om lid te worden van een streng geballoteerde club of het uitreiken van een prijs. Hiervoor verwijzen we door naar een aparte pagina; volg deze link.