Kerstwens

24 december 2016

Kerstwens

Amsterdam Pipe Museum wenst al haar relaties een voorspoedig 2017. Wij hopen u ook in het Nieuwe Jaar weer in ons museum en onze museumwinkel te mogen begroeten.

Permalink

Medicijnpijp

14 december 2016

Medicijnpijp

In een artikel deze maand geschreven met als titel De medicijnpijp van de Maasai, rite of farce? behandelt Don Duco een merkwaardige aanwinst van het Pijpenkabinet. Het gaat om een pijp van bot die gebruikt zou zijn door medicijnmannen van de Afrikaanse Maasai, een nomadisch volk dicht bij het Victoriameer. Lees het artikel en vorm zelf een oordeel over dit merkwaardige voorwerp. De door ons museum aangekochte semi-rookpijp zal bewaard worden als bewijs van deze bijzondere vorm van tourist art. Zij moet de aanzet zijn om ook andere lokale rookpijpen als souveniritems te ontmaskeren om zo een beter beeld van de wereldwijde rookcultuur te krijgen.

Permalink

Discussie particuliere musea

8 december 2016

Discussie particuliere musea

Maandelijks wordt in de Salon Museologie een voor de musea actueel thema besproken met vakgenoten en geïnteresseerden. Dit keer was het thema de particuliere musea: Hebben zij door hun onafhankelijkheid meer mogelijkheden? Hebben zij betere toekomstkansen? Namens het Amsterdam Pipe Museum sprak Benedict Goes in het forum mee over deze thema's. Het bleek duidelijk dat ons museum zijn taak zeer serieus neemt, door bijvoorbeeld al sinds 2006 geregistreerd te zijn. In een korte powerpoint stak het museum dan ook positief af tegen de anderen.

Permalink