Tabacologie

19 februari 2021

Tabacologie

Het Amsterdam Pipe Museum kent sinds jaren de deelcollectie Tabacolgie, naast kleipijpen, archeologie, etnografie, etc. Het is een mooie term om alle objecten die met tabak te maken hebben, of in bredere zin met het roken, aan te duiden. In feite is het een neologisme, een nieuw uitgevonden term, misschien zelfs niet een officieel woord. Ineens is er iets vreemds aan de hand. Het woord tabacologie blijkt in de ons omringende landen een andere betekenis te hebben gekregen. Met name in België en Frankrijk wordt de term plotseling algemeen gebruikt voor de “medische leer over rookverslaving” of “begeleiding bij het stoppen met roken”. Daar is het zelfs een officiële universitaire studie. Nu is dat niet iets waar een museum met historische voorwerpen rond pijp en tabak zich mee bezig wil houden. Dus hebben wij uit voorzorg, om verwarring te voorkomen onze geliefde term tabacologie vervangen voor tabakscuriosa, met als onderverdeling Europees of etnografisch. De collectie is er niet minder om!

Permalink

Schaatsen op de gracht

12 februari 2021

Schaatsen op de gracht

Tot nu toe konden we nauwelijks van winter spreken, maar sinds deze week is het echt vrieskoud. Voor het eerst sinds enkele jaren wordt er weer geschaatst op de gracht. Dat levert mooie plaatjes op zoals deze van ons museum vanaf het ijs. Benieuwd hoe lang de winterpret voortduurt.

Permalink

APM nu ook op Instagram

1 februari 2021

APM nu ook op Instagram

Vonden wij nieuwsberichten op onze website en aanwezigheid op Facebook tot nu toe wel voldoende, met een energieke stagiair in huis worden nieuwe kanalen aangeboord. Vandaag lanceren wij de eerste post op Instagram. Dit platform voor foto’s en video’s lijkt veel op Facebook, maar is toch sterker visueel ingesteld. Onze collectie bevat zoveel onverwacht beeldmateriaal dat we nog tijden voort kunnen om steeds iets nieuws te posten. Jesse zet voor ons museum de toon met zijn persoonlijke keuze.

Permalink