Kleur bekennen

28 februari 2022

Kleur bekennen

Onder de slogan “Schoonheid als reactie op de lelijkheid” betuigen de Nederlandse musea steun aan het volk van Oekraïne. Het Amsterdam Pipe Museum heeft zich nooit uitgesproken over politieke situaties, maar maakt nu een uitzondering. Wij rookten de vredespijp en deden ons eigen werk, maar deze ongekende schending van de nationale autonomie van een Europees land gaat letterlijk over iedere grens. Wij bekennen kleur en zijn solidair met Oekraïne.

Permalink

Virtuele collecties

16 februari 2022

Virtuele collecties

Afgelopen jaar hebben wij onze website uitgebreid met een afdeling Browse door de collectie. Hoofdstukken uit de geschiedenis van de pijp en het roken met series aantrekkelijke plaatjes. Die afdeling zetten we dit jaar voort met Browse de documentatie, een sectie met platte zaken uit onze bibliotheek en documentatie die zelden getoond worden. Hier komt een variatie aan papierwaren rondom roken aan bod: advertenties voor tabakspijpen of sigaren, kaften van beroemde boeken over pijpen, affiches, memorabilia van pijprokersclubs, maar ook zoiets triviaals als pijpenzakjes. Kortom een curieuze maar kleurrijke selectie aan tijdgebonden afbeeldingen van de rookcultuur. Laat mooi zien hoe divers de collectie van een pijpenmuseum is. Volg deze link: https://pipemuseum.nl/en/sub/documentatie

Permalink

Supergespecialiseerd artikel

9 februari 2022

Supergespecialiseerd artikel

Onder de merkwaardige titel Via glazed tips en bouts lacqués naar de 275 publiceerde Don Duco een artikel over één specifiek pijpmodel, namelijk de overbekende lakpunt, ofwel de 275 zoals de pijp volgens de catalogus heet. Het relaas beschrijft stap voor stap de ontwikkeling over bijna twee eeuwen van de pijp met een half-lange gebogen steel, bedacht in Engeland, geproduceerd in Frankrijk en later nagevolgd in Gouda. Een model dat ondanks zijn Engelse oorsprong uiteindelijk als specifiek Hollands werd gezien. Een boeiend relaas over triviale verschuivingen in de markt die alleen de kenner kan duiden. Link: https://pipemuseum.nl/nl/article

Permalink