De toonkamer van Goedewaagen

27 maart 2015

De toonkamer van Goedewaagen

Het schrijven van artikelen gaat nog altijd door. Deze maand voltooide Don Duco een zeer specialistisch artikel over de toonkamer van de Goudse firma Goedewaagen. Het artikel beschrijft hoe de toonkamer van een pijpenfabriek er uit zag, hoe deze door de jaren veranderde en welke impuls dat had op de verkoop. Ook wordt gemeld wat er uiteindelijk met deze bijzondere fabriekscollectie gebeurde en wat er tegenwoordig nog van over is. Als de andere artikelen is ook dit verhaal te lezen op onze website, maar nu nog niet. De gebrekkige afwerking van de site www.pipemuseum.nl maakt plaatsing nog niet mogelijk. Nog even geduld dus voor deze onderzoeksresultaten.

Permalink

Pijpenkoppen met een eigen gezicht

8 maart 2015

Pijpenkoppen met een eigen gezicht

Het Amsterdam Pipe Museum voert een actief verzamelbeleid waarbij de twintig verschillende verzamelgebieden voortdurend worden uitgebreid. Dit fotoalbum is illustratief daarvoor en toont portretpijpen die het afgelopen kalenderjaar werden verworven. De twaalf voorbeelden zijn karakteristiek voor de veelheid aan personen die in tabakspijpen zijn afgebeeld. Algemene voorstellingen zijn bijvoorbeeld een kleipijp met het hoofd van een Indiaan of een uit coquianoot gesneden mansportret. Zij behoren tot de categorie fantasie. De elegante vrouw gesneden in meerschuim moet naar het leven uitgebeeld zijn, maar is nog niet geïdentificeerd. Interessanter zijn voorstellingen van bestaande en dus herkenbare personen. Zo kochten wij dit jaar het in meerschuim gesneden portret van Columbus dat natuurlijk heel toepasselijk is omdat hij de tabak in Europa bekend maakte. Koning Willem II was voor ons land een van de Oranjevorsten, terwijl Bismark een vergelijkbare positie in het Duitse keizerrijk had. Tot de culturele sector behoren grootheden als Leonardo da Vinci, Goethe en de beeldhouwer Thorvaldsen. Zij werden met fijne levensechte schilderingen op porseleinen pijpenkoppen gepenseeld. Ook in vreemde culturen geniet het menselijk hoofd belangstelling. Een mooi voorbeeld daarvan is een houten portretpijp van de Mangbetu in Kongo die op heel treffende wijze een eigentijdse persoon uitbeeldt.

Zie voor het volledige fotoalbum de facebook pagina van Amsterdam Pipe Museum van 8 maart 2015.

Permalink