Voortgang digitalisering

27 februari 2014

Voortgang digitalisering

De wintermaanden zijn een vruchtbare periode voor onze digitalisering. Ongestoord doorwerken aan foto's, het invoeren van materiaal en tekstcorrecties. Deze maand zijn in de sectie Engelse kleipijpen moderne tabakspijpen van de firma John Pollock & Co. en van de pijpenmakers Eric Ayto toegevoegd. Inmiddels zijn deze pijpen niet meer zo modern, want zij zijn geproduceerd in de jaren tussen 1950 en 1980. Indertijd werden zij echter 'brandnew' en rechtstreeks van de fabrikant gekocht. Daardoor is de herkomst en datering voor 100% zeker. De pijpen worden niet tentoongesteld, maar wie weet wel over 50 jaar! Nu gaat het om studiemateriaal dat dankzij onze collectiedatabase voor iedereen raadpleegbaar is.

De Engelse pijpenindustrie gaat in de twintigste eeuw als een nachtkaars uit. Pollock is de laatste fabriek, daarna zijn en nog enkele makers, vaak niets eens geregistreerd. Zij produceren nog wat in de marge. Van Eric Ayto is dankzij onze foto's een beeld van de productie te geven, van de andere makers zelfs niet eens.

Permalink

Gorinchem AWN

17 februari 2014

Gorinchem AWN

De Archeologische Werkgemeenschap Nederland (AWN) hield afgelopen zaterdag in het archeologisch depot van Gorcum een dag voor vrijwillige archeologen met als thema ceramiek. Daaronder mag de kleipijp niet ontbreken. Als spreker was Benedict Goes uitgenodigd, die de zaal met zestig geïnteresseerden de productie van de kleipijp uitlegde. 's Middags hield hij nog een workshop hoe je pijpvondsten het best kunt determineren.

Permalink

Museumgasten

14 februari 2014

Museumgasten

Voor groepsbezoek aan het Amsterdam Pipe Museum worden speciale ontvangsten met rondleiding verzorgd. Tijdens het serveren van koffie of thee krijgt de groep uitleg over de cultuur van het roken en de bijzonderheden van onze unieke pijpencollectie.

Deze week hadden wij naast een museumgroep van dames uit Badhoevedorp een groep asielzoekers uit Iran. De eerste groep toonde vooral interesse voor de luxe gebruiksvoorwerpen voor de negentiende eeuwse roker. Niet verwonderlijk waren de asielzoekers het meest geporteerd van het rookgerei uit eigen streken. Voor sommigen was het zelfs een eerste kennismaking met hun traditionele rookgerei!

Belangstelling om zelf met een groep te komen? Neem dan contact op met het museum (Benedict Goes - 020-4211779).

Permalink

Hoera, onze eerste verjaardag

1 februari 2014

Hoera, onze eerste verjaardag

Vandaag is de eerste verjaardag van Amsterdam Pipe Museum. Wij memoreren dat het een jaar geleden is dat ons museum van Pijpenkabinet omgedoopt werd tot Amsterdam Pipe Museum. De nieuwe naam moet voor velen nog wennen maar is buitengewoon positief ontvangen, niet alleen door de marketing experts, maar net name ook door de buitenlandse toeristen.

Permalink