Vincent's passie voor pijproken

1 september 2015

Vincent's passie voor pijproken

Het Amsterdam Pipe Museum toont met de expositie Vincents passie voor pijproken de pijpen die Van Gogh zo vaak schildert op zijn portretten en stillevens. Daaronder zijn zeker zes zelfportretten met pijp, waaruit wel blijkt hoe verknocht hij was aan zijn rokertje.
De pijp in Vincents tijd
Van zestien portretten en stillevens van Vincent van Gogh heeft het museum de pijpen opgespoord. De rijke collectie van het Amsterdam Pipe Museum biedt daarvoor voldoende materiaal. Soms gaat het om kleipijpen, die in de jaren 1880 nog algemeen in gebruik waren, later tekent hij de meer moderne kersenhouten pijp, die toen in Frankrijk populair was. Pas in zijn laatste levensjaren rookt Vincent soms een bruyère-pijp, de houten pijp die ook nu nog gebruikelijk is.
In het museum zijn tot 12 december 2015 de echte pijpen van de schilderijen te zien.
Over dit onderwerp staat op onze website een uitgebreide presentatie.Nieuwsarchief