Bijzonder artikel over Napoleonpijpen

28 augustus 2013

Bijzonder artikel over Napoleonpijpen

Het artikel over Napoleonpijpen dat conservator Don Duco recentelijk voltooide draagt als titel: Napoleonpijpen, politiek statement of rage-item? Het is primair een eerbetoon aan de verzamelaar Daniel Mazaleyrat. Dankzij aankopen uit diens beroemde verzameling figuurpijpen was het mogelijk de positie van de politiek geëngageerde tabakspijp in Frankrijk vanuit een nieuw gezichtspunt te presenteren. In chronologische volgorde passeren de portretpijpen van keizer Napoleon I en zijn kleinzoon keizer Napoleon III. Duco onderzoekt waarom deze pijpen tot stand kwamen en voor wie. Daarmee verbindt hij de productiesfeer en de consumptiesfeer van dit typisch negentiende eeuwse gebruiksvoorwerp.

Permalink