Voortgang digitalisering

27 februari 2014

Voortgang digitalisering

De wintermaanden zijn een vruchtbare periode voor onze digitalisering. Ongestoord doorwerken aan foto's, het invoeren van materiaal en tekstcorrecties. Deze maand zijn in de sectie Engelse kleipijpen moderne tabakspijpen van de firma John Pollock & Co. en van de pijpenmakers Eric Ayto toegevoegd. Inmiddels zijn deze pijpen niet meer zo modern, want zij zijn geproduceerd in de jaren tussen 1950 en 1980. Indertijd werden zij echter 'brandnew' en rechtstreeks van de fabrikant gekocht. Daardoor is de herkomst en datering voor 100% zeker. De pijpen worden niet tentoongesteld, maar wie weet wel over 50 jaar! Nu gaat het om studiemateriaal dat dankzij onze collectiedatabase voor iedereen raadpleegbaar is.

De Engelse pijpenindustrie gaat in de twintigste eeuw als een nachtkaars uit. Pollock is de laatste fabriek, daarna zijn en nog enkele makers, vaak niets eens geregistreerd. Zij produceren nog wat in de marge. Van Eric Ayto is dankzij onze foto's een beeld van de productie te geven, van de andere makers zelfs niet eens.Nieuwsarchief