Sigarenhouder van kunstdraaiwerk

maart 2017

Sigarenhouder van kunstdraaiwerk

Vanaf het midden van de negentiende eeuw is de sigaar ongemeen populair. Dat resulteerde in een geweldige stroom aan nieuwe pijpontwerpen om het stompje sigaar op te roken. Meerschuim wordt het favoriete materiaal, niet in de laatste plaats vanwege de hoge absorptie en het aantrekkelijke kleuren tijdens het gebruik. Alternatieve producten blijven in de minderheid. Zij kunnen niet met de positieve eigenschappen van meerschuim concurreren. Deze sigarenpijp hoort tot die categorie alternatieve producten. Het gaat om een tamelijk onverwacht voorbeeld, zowel qua materiaal als vormgeving. Voor deze pijp zijn geen natuurlijke grondstoffen gebruikt zoals in de negentiende eeuw gebruikelijk was, maar kunststof. Dat wijst bovendien op een recentere datering. Qua vorm is deze sigarenhouder uitgewerkt als een Duitse zogenaamde Gesteckpfeife, met een hoge ketel die bijna evenwijdig loopt aan de lange opgaande steel. Het geheel is uit losse onderdelen samengesteld die met schroeftappen tot een pijp worden opgebouwd. Hoofdmateriaal is een prachtige glanzende zwarte kunststof die op twee plaatsen afgewisseld wordt met dezelfde soort kunststof in lichtbruine tint. Als contrast is ivoor gebruikt, die de samenstelling van de pijp uit meerdere onderdelen extra benadrukt. Met ivoor is ook de versiering op de pijp uitgewerkt. Alles wijst erop dat het een serieproduct betreft. Eerder gaat het om een stukje kunstdraaiwerk gemaakt als proefstuk van een amateur-handwerksman of een voorwerp gemaakt op een kunstnijverheidsopleiding. Het construeren van een pijp uit zoveel onderdelen is tijdrovend en dus commercieel niet verantwoord. Bovendien gaat het eerder om een curiositeit dan om een praktisch gebruiksvoorwerp. Enige minpuntje van dit product is de ongelijke plaatsing van de stippen bovenaan op de steel die wijzen op een moment van onachtzaamheid tijdens het edele handwerk.

Amsterdam Pipe Museum APM 22.224

Permalink