Spotprent met roker en snuiver

november 2003

Spotprent met roker en snuiver

In het laatste kwart van de achttiende eeuw beleefde de spotprent een geweldige populariteit, vooral in Engeland en Frankrijk. Deze droge naald met staand formaat is Frans van origine en is daarvan een mooi voorbeeld. De ingekleurde prent toont twee blije tabaksconsumenten in hun typerende houdingen. De linker man neemt wat snuifpoeder uit zijn tabaksdoos met de uitroep: "wat een geweldig snuifje". De rechter persoon rookt uit een lange bovenmaatse kleipijp met daarbij de verzuchting "ah, wat rook ik weer heerlijk". De twee Nicotinisten refereren aan een politiek probleem dat toetertijd speelde. Tabak komend uit de Franse kolonies Martinique en met name San-Domingo werd zo zwaar met accijns belast dat het versnijden van tabak met inferieur bladwerk aan de orde van de dag was. De smaak van de tabak ging daarmee achteruit, terwijl de prijs juist opliep. Hollandse handelsschepen brachten na verloop van tijd uitkomst, door via Amsterdam puike tabak aan te voeren. Op het havenhoofd van Rochefort, links op de voorgrond, gaat de Hollandse vlag uit om de Amsterdamse vloot in de verte te verwelkomen. Voor de Franse roker was dit, zoals het onderschift laat lezen: "Een onverwacht en welkom bezoek" ofwel letterlijk "La visite inattendue".

Amsterdam Pipe Museum APM 17.253

Permalink