Een pijp uit een krabbenschaar

juli 2001

Een pijp uit een krabbenschaar

Wonderlijke materialen om tabakspijpen uit te maken zijn er altijd geweest. Deze pijp is daarvan een mooi voorbeeld. De schaar van een krab is omgevormd tot een tabakspijp. In het brede aanzetstuk is de ketel geplaatst, in de punt is een rookkanaal geboord. Blijkbaar kan de pijp zo functioneren want nicotinesporen wijzen erop dat dat ook langere tijd is gebeurd. De buitenzijde is met snijwerk versierd, zoals dat in de negentiende eeuw gebruikelijk was. Rondom de pijpenkop zijn enkele eenvoudig bloemen uitgesneden, maar het hoofdmotief bevindt zich op de voorzijde van de ketel. Daar is een adelaar met gespreide vleugels te zien, refererend aan het Franse keizerrijk. De steel vertoont een eenvoudige maar charmante tordering. Het gaat om werk uit een Franse kolonie, mogelijk door zeevarenden gemaakt op momenten waarop het schip voor anker lag. Hoewel deze pijp een unicum lijkt, is dat niet het geval. Van deze wonderlijke krabbenschaarpijp is een tweede exemplaar bij een Belgische verzamelaar bekend, zodat niet sprake is van een eenmalig stuk.

Amsterdam Pipe Museum APM 15.815

Permalink