Eeuwenlang ongeopend

augustus 2017

Eeuwenlang ongeopend

De term brieftabak heeft betrekking op een specifieke verpakking die de vorm heeft van een gesloten enveloppe. Brieftabak werd vermoedelijk al in de zeventiende eeuw geïntroduceerd en bleef tot in de negentiende eeuw in omloop. Zo'n gezegelde enveloppe bevatte een kleine hoeveelheid tabak voor slechts één enkele tabakspijp. Dat het om exclusieve tabak gaat mag duidelijk zijn, alleen al gezien het grote stuk papier vergeleken bij de geringe inhoud. De luxe wordt ook onderstreept door het aantrekkelijk vormgegeven vignet aan de voorzijde. Centraal zien we als merk het spiegelmonogram van de leverancier met een ingenieuze kalligrafie van bijna koninklijke orde. Het cijfer 10 refereert aan de hoogste kwaliteit. De Duitse herkomst blijkt uit het opschrift dat laat weten dat deze kwaliteit in stad en land beproefd en gewaardeerd is. De lijst die het opschrift omgeeft past krap op het papier maar is krachtig vormgegeven. Vooral toepasselijk zijn de beide rokers in de onderhoeken met een prachtig gedetailleerde acanthus onderlangs. De motieven op de bovenhelft zijn minder sprekend. De duidelijke rococo ornamentiek wijst op een datering rond 1750. Aan de achterzijde is deze verpakking gesloten met een drupje zegellak waarop de fabrikant zijn stempel drukte, opnieuw met een spiegelmonogram. Een beter bewijs van echtheid is er niet. Dat een object als dit ongeopend eeuwenlang overleefde mag een wonder worden genoemd.

Amsterdam Pipe Museum APM 25.402

Permalink