Meerschuim sigarenhouders

In de tweede helft van de negentiende eeuw wordt de sigaar een belangrijke concurrent van de tabakspijp. Tot aan de Eerste Wereldoorlog blijft het een gebruik de sigaar in een pijp te roken, een gewoonte die een hausse aan sigarenhouders oplevert. Deze merkwaardige mode leidt tot een enorme productie van hoogversierde pijpen, die lang niet altijd functioneel zijn met een wonderlijk feminiene uitstraling. Behoorlijk gekunsteld en vaak overgedecoreede artikelen die de praatstukjes in de herenkamer, de fumoir worden. Vandaar dat niet zelden pikante en zelfs erotische scènes worden afgebeeld!

Het snijwerk van deze sigarenhouders is vooral in het begin fenomenaal van kwaliteit. De meest verfijnde exemplaren getuigen van zeer knap vakmanschap met hun treffende detaillering en een levensechte weergave. Een mooi voorbeeld is de Lohengrinpijp met een zeer gedetailleerde zwanenridder uit de beroemde opera van Wagner. Ook de leeuwendoder is een pijp waarin de minutieuze details een wervelende actiescene creëren.

Bij de sigarenhouder is eveneens sprake van veralgemenisering van onderwerp en vervlakking van uitwerking. Na 1900 wordt de productie steeds industriematiger, terwijl het fraaie snijwerk geleidelijk plaats maakt voor eenvoudige uitbeeldingen van hondjes, paardjes of een vogelklauw. Dat zijn de pijpen die bij duizenden zijn overgeleverd in boedels van de eenvoudige luiden. Het ware vakmanschap wordt dan vrijwel niet meer gemaakt. Opnieuw is de moderne en modebewuste roker van interesse veranderd en overgestapt op de sigaret.

APM 342
APM 876
APM 1.412
APM 1.811
APM 2.077
APM 2.341
APM 3.115
APM 3.202
APM 3.332
APM 4.892
APM 6.992
APM 10.613
APM 15.070
APM 15.071
APM 15.232
APM 15.233
APM 15.234
APM 15.235
APM 15.447
APM 20.694
APM 15.548
APM 22.973