Versierde bodemvondsten

De Hollandse kleipijp wordt in een metalen persvorm geperst. Wanneer in de mal een gravering is aangebracht, wordt dit bij het persen een voorstelling in reliëf. Grotere pijpenmakerijen hebben naast onversierde pijpen één of enkele reliëfpijpen in productie. De onderwerpen zijn ontleend aan historische gebeurtenissen: het huwelijk van de stadhouder of een vredesovereenkomst tussen enkele staten. In andere gevallen is de decoratie meer algemeen van aard: het wapen van de stad Gouda, Hollandse provincies of de uitbeelding van Mercurius en Neptunes.

Het vakmanschap van de vormgraveur bepaalt de kwaliteit van de reliëfpijp. De meest verdienstelijke graveringen stammen uit de jaren 1735 tot 1755, wanneer de zilversmeden Dillis en Johannes van Oye in Gouda actief zijn. Na 1760 neemt de belangstelling van de consument voor versierde pijpen af met als gevolg dat ook het artistieke niveau zakt.

Een typisch negentiende eeuws product is de spreukenpijp, waarop niet een uitgebreide versiering is gegraveerd, maar slechts een eenvoudig tekstlint met een toepasselijk motto. In die tijd zijn ook zogenaamde kluchtenpijpen in de maak, met een Janklaassenachtig portret op de pijpenkop.

Reliëfpijpen blijven tot in de twintigste eeuw in productie. De thema’s verschuiven en belichten de vooruitgang zoals de stoomtrein en de raderboot. Ook het Huis van Oranje behoudt zijn populariteit. Een van de laatste voorbeelden is het wapen van Friesland, naar het gelijknamige tabaksmerk. Inmiddels is de artistieke kwaliteit van de reliëfpijp afgezakt. Het is een traditie geworden die de roker nog maar amper aansprak.


APM 8.978a
APM 24b
APM 132
APM 179
APM 185
APM 197a
APM 218
APM 287
APM 351
APM 615
APM 712
APM 1.393
APM 1.564d
APM 1.894a
APM 2.086
APM 2.368b
APM 2.558b
APM 2.901b
APM 2.999
APM 3.108b
APM 3.191
APM 3.228
APM 3.265
APM 3.359
APM 3.363
APM 3.568
APM 3.633
APM 3.678b
APM 3.693b
APM 3.838
APM 4.105
APM 4.222a
APM 4.857
APM 5.051
APM 8.978a
APM 5.186
APM 5.188a
APM 13.027