Tabakspijpen van ceramiek

De kleipijp is een typisch massa-artikel dat miljoenen rokers kende. Pijpen van andere aardewerksoorten dan pijpaarde zijn echter tamelijk zeldzaam. Zij waren het nevenproduct in ceramische fabrieken, in enkele gevallen gaat het om gespecialiseerde pijpenmakerijen. Omdat verschillende kleisoorten en diverse typen glazuur gebruikt worden, is de verscheidenheid binnen deze groep groot.

Echte blikvangers zijn tabakspijpen van het zogenaamde Prattware uit het Engelse Stafford. De extreem lange stelen kronkelen als slangen. Zij zijn met toefjes kleurige glazuur opgeschilderd. Indertijd waren het geliefde geschenkartikelen die doorgaans eindigden in de pronkkast. Zij zijn echter wel degelijk gerookt! Korte pijpen met wonderlijke karakterfiguren hebben geen glazuur maar een afwerking in meerkleuren verf; zij zijn in Schotland vervaardigd.

Enkele Duitse fabrieken richtten zich op ceramische pijpen afgedekt met een monochrome verflaag. Deze pijpen staan bekend onder de geheimzinnige naam siderolith. Het gaat om luxe artikelen, vaak prachtig gemonteerd met vergulde vattingen. Op de roker van toen hadden zij een magische uitstraling.

In Gouda ontwikkelde zich de doorroker, een pijp met een poreuze skeletachtige scherf en transparant glazuur. Zij werden beroemd omdat er onder het glazuur een wit plaatje is aangebracht dat zichtbaar werd als je de pijp rookte doordat de pijp zelf donker kleurde. De bekendste fabriek hiervan is Zenith in Gouda, gesticht in het jaar 1749, een traditionele pijpmakerij die pas later ceramiek is gaan produceren.

APM 699a
APM 20.394
APM 1.682
APM 3.143
APM 3.671
APM 4.550
APM 4.560
APM 4.922
APM 5.077
APM 16.550
APM 5.746f
APM 15.758
APM 5.758
APM 5.769
APM 6.429
APM 6.534c
APM 19.807
APM 6.562
APM 6.632
APM 6.944
APM 7.319
APM 21.586
APM 7.634
APM 7.743
APM 7.891
APM 7.979b
APM 17.166
APM 8.334
APM 8.335
APM 8.659c
APM 22.267
APM 8.662
APM 8.722a
APM 15.145
APM 9.282
APM 9.371
APM 9.504
APM 9.761
APM 9.934
#APM 10.135c
APM 10.632a
APM 10.786
APM 11.009
APM 11.060
APM 11.041