De museumorganisatie

Auteur:
Benedict Goes

Jaar van uitgave:
2015

Bestuur - Algemeen

Voordat het bestuur wordt voorgesteld, volgt hier een kort overzicht van kwalificaties binnen de culturele en museale wereld waar het bestuur voor geijverd heeft. Door te voldoen aan de eisen die het ministerie van cultuur, de Museumvereniging en de belastingdienst stellen, laat het museum zien dat het een betrouwbare, goed georganiseerde instelling is.

De historie van de collectie gaat terug tot 1969, inmiddels al heel wat jaren, maar voor een museum met ruim 30.000 voorwerpen eigenlijk een opmerkelijk korte periode. Met de groei van de collectie en de openstelling voor het publiek vanaf 1975 werd het noodzakelijk om structuur aan te brengen in het beheer. Daarom werd in 1989 de Stichting Pijpenkabinet opgericht, die direct al de kwalificatie 'Algemeen Nut Beogende Instelling' (ANBI) kreeg. Zo werd het eenvoudiger om subsidies aan te vragen voor bijzondere projecten en donaties te ontvangen van begunstigers van het museum. Sinds 2012 is het museum een Culturele ANBI waardoor donateurs gebruik kunnen maken van de extra giftenaftrek onder de Geefwet.

In de loop van de jaren voldeed het museum aan steeds meer normen die in de museumwereld werden geïntroduceerd. De volledige registratie en ver doorgevoerde documentatie van elk collectiestuk draagt in belangrijke mate bij tot de waarde als referentiecollectie. Om die reden ontving de Stichting Pijpenkabinet in 1993 de A-status binnen de Collectie Nederland. Met deze kwalificatie is het Amsterdam Pipe Museum het nationale museum voor de rookpijp en dus het ijkpunt voor alle mogelijke pijpen die in musea en archeologische depots worden bewaard.

Uiteraard is het Amsterdam Pipe Museum opgenomen in het landelijke Nederlands Museumregister. Deze lijst van geregistreerde musea is opgesteld door de Nederlandse Museumvereniging om aan te geven dat deze musea voldoen aan de eisen van goed bestuur en goed beheer. In zekere zin vormen deze eisen een nadere uitwerking van de meer algemeen geformuleerde internationaal gebruikte museumdefinitie van ICOM, de internationale koepelorganisatie. Verder werkt het bestuur van de stichting volgens de richtlijnen van de Code Cultural Governance.

Huidig bestuur

Het bestuur van de Stichting Pijpenkabinet bestaat uit drie personen. Zij stellen in goede samenspraak met de conservator het beleid van het museum vast en bewaken de financiën. Twee tot viermaal per jaar komt het bestuur bijeen om hierover van gedachten te wisselen. De bestuurders zijn vanzelfsprekend ook de meest betrokken geïnteresseerden in het wel en wee van het museum, vandaar dat de vergaderingen tevens ruimte bieden om alle aspecten van het museumwerk te bespreken: de bezoekfunctie, de collectiegroei, de voortgang in de digitalisering, nieuwe initiatieven voor marketing en promotie.

Het bestuur staat onder leiding van de voorzitter, mr. drs. Antoon Ott. Hij is zelf directeur/eigenaar van het bedrijf Artilaw dat op landelijke schaal adviezen geeft aan instellingen over zaken waar kunst, cultuur en recht elkaar raken. Hierin heeft hij een uitzonderlijke en hoog gewaardeerde expertise.

Secretaris en penningmeester is drs. Benedict Goes, al jaren intensief betrokken bij het museum en tevens het gezicht van het museum. Als kunsthistoricus heeft hij veel ervaring in alle vormen van erfgoed, zowel in het museale veld, de archeologie als de monumentenzorg. Dit komt goed van pas aangezien hij tevens het beheer van het historische grachtenpand van het Amsterdam Pipe Museum regelt.

Er bestaat al enige tijd een vacature voor een derde bestuurslid.

De belangrijkste adviseur en onmisbare kracht voor het museum is conservator drs. Don Duco. Hij is degene die de collectie als geen ander kent, verantwoordelijk is voor de registratie van alle objecten en wekelijks de database aanvult met nieuwe foto's, nauwkeurige determinaties en informatie van feitelijke en interpretatieve aard. Daarnaast gaf Don Duco het vakgebied bekendheid door publicatie van meer dan tweehonderd artikelen en ruim tien boeken waaronder twee standaardwerken. Geen van de bestuursleden ontvangen een vergoeding voor hun inzet voor het museum. Zij steunen de stichting met hun kennis, inzicht en ervaring.

Bestuurslijst

Bestuursleden:
drs. Don Duco 1989-2005 kunsthistoricus en archeoloog (LinkedIn)
drs. Benedict Goes 1989-heden kunsthistoricus en museoloog (LinkedIn)
mr. Edzard van den Clooster, baron Sloet tot Everloo 1995-2006 advocaat
dr. Frans Brouwer 2006-2013 docent cultureel ondernemerschap Erasmus Universiteit, Rotterdam / Universiteit Klagenfurt / diverse andere universiteiten in EU (LinkedIn)
Anneroos Meyboom 2006-2010 oud-begeleider reclassering, actief op vele terreinen van sociale interactie
mr. drs. Antoon Ott 2011-heden jurist/kusthistoricus, directeur Artilaw, adviesbureau voor zaken gerelateerd aan kunst en recht. (LinkedIn)
Bjorn Stenvers 2012-2016 marketing-expert bij Openbare Bibliotheek Amsterdam, Amsterdam Marketing, Samenwerking Amsterdamse Musea. (LinkedIn)

adviseurs:
drs. Margriet Lestraden 1986-1992 Museumconsulent Zuid-Holland
prof. dr. Jan Verwers 1989-1995 directeur Rijksmuseum van Oudheden, Leiden
prof. dr. Willemijn Fock 1989-1995 hoogleraar kunstnijverheid Universiteit Leiden
drs. Job van Dooren 1991-1993 Bureau Van Dooren en Partners
prof.dr. F.L. Bastet 1993-1996 emeritus hoogleraar klassieke archeologie Universiteit Leiden
A.J. van Daalen Hakker 1996-2003 hoofd beeldende kunsten, afdeling cultuur gemeente Den Haag