Catalogi van Wilhelm Klauer

Don Duco

Jaar van uitgave:
2012

Beschrijving:
Twee pijpencatalogi van de firma Wilhelm Klauer uit Baumbach met elkaar vergeleken en de modellen en decoraties besproken en in de tijd geplaatst.

Uitgave:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2012.

Thema:
pijp

Materiaal:
klei

Periode:
1880-1920

Artikelen:
Catalogi van Wilhelm Klauer


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email