Catalogi van Wilhelm Klauer

Don Duco

Year Release:
2012

Description:
Twee pijpencatalogi van de firma Wilhelm Klauer uit Baumbach met elkaar vergeleken en de modellen en decoraties besproken en in de tijd geplaatst.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2012.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1880-1920

Articles:
Manufacturers catalogues of Wilhelm Klauer


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email