Veertig jaar speculaties rond Peter Dorni pijpen

Don Duco

Year Release:
1981

Magazine:
Pijpelijntjes

Description:
Beschrijving van Duitse en Nederlandse kleipijpen met de naam van de maker overlangs op de steel.

In:
Pijpelijntjes VII/4, oktober/december 1981

Publication:
Pijpenkamer Icon [in eigen beheer], Amsterdam, 1981.

Theme:
pipe

Material:
clay

Articles:
Forty years of speculation about Peter Dorni pipes


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email