Roken in een boerenkroeg in West-Friesland

Don Duco

Year Release:
2009

Magazine:
Westerheem, orgaan van de AWN

Description:
Vondstrapport van kleipijpen uit de periode 1610-1650 afkomstig van een ontmoetingsplaats in de gemeenschap Westeinde onder de rook van Enkhuizen.

In:
Westerheem, orgaan van de AWN 58/4, augustus 2009

Publication:
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 2009.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1640

Articles:
Smoking in a farmers' pub in West Frisia


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email