Het Goudse kleinbedrijf in de negentiende eeuw

Don Duco

Year Release:
1984

Magazine:
Pijpelijntjes

Description:
De geschiedenis van vier generaties Van Duyn, pijpenmakers in Gouda tussen 1813 en 1940 waarmee een beeld van het negentiende eeuwse kleinbedrijf uit Gouda wordt geschetst.

In:
Pijpelijntjes X/2, april/juni 1984

Publication:
Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1984.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1800-1950

Articles:
Gouda's small-scale pipe business in the nineteenth century


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email