Goudsche tabagie of gastvrij hoerehuijs

Don Duco

Year Release:
1996

Description:
Bespreking van een stort van 37 eerste-generatie pijpen gevonden aan de Geluidswal in Gouda en afkomstig van een Goudse tabagie. Het vondstmateriaal geeft een overzicht van de variatie aan vormen en stijlen over een betrekkelijk korte tijdsspanne.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 1996.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1630

Articles:
A Gouda smokers' pub or hospital brothel


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email