Goudsche tabagie of gastvrij hoerehuijs

Don Duco

Jaar van uitgave:
1996

Beschrijving:
Bespreking van een stort van 37 eerste-generatie pijpen gevonden aan de Geluidswal in Gouda en afkomstig van een Goudse tabagie. Het vondstmateriaal geeft een overzicht van de variatie aan vormen en stijlen over een betrekkelijk korte tijdsspanne.

Uitgave:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 1996.

Thema:
pijp

Materiaal:
klei

Periode:
1600-1630

Artikelen:
Goudsche tabagie of gastvrij hoerehuijs


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email