De pijpenstort van Jan Blij, een verkeken kans

Don Duco

Year Release:
1992

Description:
Vondstrapport geschreven aan de hand van het stortmateriaal van de pijpenmakerij van Jan Blij uit Gorinchem.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Leiden, 1992.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1700-1730

Articles:
The waste dump of Jan Blij, a unique find fully disturbed


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email