Fabrique de pipes en terre de Belgique et de Hollande de Vve. Blanc-Garin; fabrikantencatalogus voorzien van historische inleiding en verklarend naamregister door D.H. Duco

D.H. Duco

Year Release:
1983

Description:
Herdruk van een fabriekscatalogus uit 1838 van de firma Vve. Blanc-Garin voorzien van een historische inleiding over de fabriek en een naamlijst van de pijpmodellen met hun betekenis.

Publication:
Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1983.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1800-1900


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email