Fabrique de pipes en terre de Belgique et de Hollande de Vve. Blanc-Garin; fabrikantencatalogus voorzien van historische inleiding en verklarend naamregister door D.H. Duco

D.H. Duco

Jaar van uitgave:
1983

Beschrijving:
Herdruk van een fabriekscatalogus uit 1838 van de firma Vve. Blanc-Garin voorzien van een historische inleiding over de fabriek en een naamlijst van de pijpmodellen met hun betekenis.

Uitgave:
Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1983.

Thema:
pijp

Materiaal:
klei

Periode:
1800-1900


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email