Kleipijpen uit de eerste-generatie; Mogelijkheden en onmogelijkheden bij het determineren

D.H. Duco

Year Release:
2004

Magazine:
Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie

Description:
Bespreking van zeven kleipijpen voorzien van het hielmerk IR uit de periode 1590 tot 1620 en de problematiek deze nauwkeurig in de tijd te plaatsen.

In:
Westerheem, het tijdschrift voor de Nederlandse archeologie 53/2, april 2004

Publication:
Archeologische Werkgemeenschap Nederland, 2004.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1590-1640

Articles:
First-generation clay pipes; Possibilities and impossibilities in determining


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email