Een eeuw van verandering, nabloei en verval van de Europese kleipijp

D.H. Duco

Year Release:
2004

Description:
De ontwikkeling van de kleipijp tussen 1830 en 1950 besproken aan de hand van ruim tachtig fabrikantencatalogi uit diverse West-Europese pijpenmakerscentra met duiding van het veranderingsproces in het pijpmodel.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet [in eigen beheer], Amsterdam, 2004.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1800-2000


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email