Een eeuw van verandering, nabloei en verval van de Europese kleipijp

D.H. Duco

Jaar van uitgave:
2004

Beschrijving:
De ontwikkeling van de kleipijp tussen 1830 en 1950 besproken aan de hand van ruim tachtig fabrikantencatalogi uit diverse West-Europese pijpenmakerscentra met duiding van het veranderingsproces in het pijpmodel.

Uitgave:
Stichting Pijpenkabinet [in eigen beheer], Amsterdam, 2004.

Thema:
pijp

Materiaal:
klei

Periode:
1800-2000


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email