Museum number:

APM 25.129

Subcollection:

labels and tobacco wrappers

Title:

vignet voor tabak en kruidenierswaren

Keyword:

town of Amsterdam

Description:

Vignet van papier voor tabak en kruidenierswaren met in een staande cirkelvorm een stadsgezicht met zeven kerktorens, op de voorgrond een haven met schepen, aan de bovenzijde guirlandes onderbroken door een ovale uitsparing voor een merkteken, ter weerszijden van de basis van de cirkelvorm tabaksverpakkingen met links een peervormige snuifpot met "RAPPE" en ervoor een geopende knaster mand waarin tabaksrollen, rechts een tabaksvat met een krans tabaksbladeren langs de bovenrand en drie pakjes brieftabak, langs de onderzijde op een lint "DE STAD AMSTERDAM.", onder de voorstelling buiten de plaat "DEZE EN MEER ANDERE SOORTEN VAN TABAK, SNUIF EN SIGAREN WORDEN GEFABRICEERD, EN IN HET GROOT EN KLEIN VERKOCHT, ALS KOFFY, THEE, KRUIDENIERSWAREN EN VERFSTOFFEN, BIJ CAREL TROSTE EN ZOON IN WORKUM". Achterzijde met inkt "VIa".

Date:

Period 1810 - 1855


Dimensions:

GeneralHeight4.61 in (11.7 cm)
Width3.74 in (9.5 cm)
Characteristics
Materialpaper
Techniqueprinted
Colourwhite
Finish inkt, zwart
Traces of use slijtage
Production
ContinentEurope
Region internationalWestern Europe
CountryThe Netherlands
Region nationalFriesland
TownWorkum
MakerCarel Troste
Acquisition
Year 2003
Provenance Utrecht, Bart Lankhorst, Douwe Egberts
Utrecht, Douwe Egberts Pijpenkamer, 1942-2003, nr PV 28
Middelstum, G.A. Brongers, 1942
Leeuwarden, Mr. W.B.S. Boeles, 1880-1910
Literature
Don Duco, Verpakkingen van kerftabak. Amsterdam, 2003. afb 61. Dit exemplaar.

If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email