Sigarenzakjes

De sigaar wordt al vanaf 1820 een veel verkocht artikel. Omdat sigaren relatief duur zijn, vindt de levering vaak per stuk of bij kleine hoeveelheden plaats. Daarvoor moest een geschikte verpakking gevonden worden en dat werd het sigarenzakje. Van papier gemaakt is dit al vanaf 1840 algemeen in gebruik. Zo’n sigarenzakje kreeg een toepasselijke opdruk als reclame voor de winkelier, soms ook om een bepaald merk te adverteren.

Vanaf het eerste moment zijn sigarenzakjes gedrukt in lithodruk met behulp van een lithosteen. In die techniek konden hele fijne resultaten bereikt worden. De voorstelling werd met een vette pen op de steen getekend, vaak met zeer grote verfijning. Door de ijle lijnen die litho mogelijk maken ontwikkelde het sigarenzakje zich tot een apart soort reclamedrukwerk.

De oudste zakjes zijn sterk tekstueel. Al snel wordt het sigarenzakjes boeiend omdat zij bewijzen dat iedere voorstelling gedrukt kon worden. Zo spreekt er een stuk genealogie uit vanwege de winkeleigenaren, maar ook zien we allerlei andere details. Honderden winkelgevels zijn weergegeven die een indruk geven hoe deze tabakswinkels er indertijd uit hebben gezien en hoe ze in de loop van de jaren veranderden. Ook zien we bepaalde modegrillen. In de jaren 1890 is bijvoorbeeld een rage om de tabaksplant af te beelden. Later worden rebussen en rijmpjes toegevoegd in de hoop dat het zakje door kinderen bewaard wordt waarbij het adres toch nog eens als reclame in beeld komt. Zij zijn het bewijs dat de winkeliers elkaar op de voet volgden en nadeden om er vooral bij te horen.

Na de Tweede Wereldoorlog neemt het belang van het sigarenzakje af. De sigaar wordt in dozen van tien stuks verkocht, de losse verkoop verdwijnt geleidelijk. Niet verwonderlijk dat het sigarenzakje, vroeger bij iedere winkel met eigen ontwerp, niet meer in zwang is. Als het zo uitkomt gebruiken de laatste winkeliers algemene zakjes verstrekt door de grote sigarenfabrieken die daarop hun product konden adverteren.

APM 25.724
APM 25.727
 APM 25.728
APM 25.729
APM 25.732
APM 25.734
APM 25.736
APM 25.744
APM 25.745
APM 25.748
APM 25.752
APM 25.756
APM 25.761
APM 25.773
APM 25.774
APM 25.775
APM 25.939
APM 25.941
APM 25.945
APM 25.947
APM 25.949
APM 25.956
APM 25.961
APM 27.772