High bowl van Big Ben

juni 2019

High bowl van Big Ben

Ieder tijdperk laat in het ontwerpen extremen zien. Zij worden de iconen van dat tijdvak maar zijn door hun expliciete vormgeving doorgaans niet het meest courante product. Uit de jaren zestig bijvoorbeeld stammen opvallende tabakspijpen met een buitengewoon hoge ketel zoals het hierbij afgebeelde exemplaar. Met zijn sterk cilindrische pijpenkop en relatief korte rechte steel wedijveren beide vormonderdelen met elkaar en dat geeft het ontwerp een geweldige spanning. De bakermat van deze ongewone schoorsteenvorm ligt in Denemarken. Dit exemplaar is overigens een navolging daarvan, maar qua uitvoering minstens zo interessant omdat ook hier de fabrikant het extreme opzocht. Niet het slanke, ijle werd gevolgd, maar juist het stoere massieve. Toepasselijk is ook de naam van de pijp: High bowl die samen met de Engelse merknaam Big Ben een toepasselijke taaleenheid vormt. Zoals opgemerkt kregen de extreme ontwerpen een iconische waarde al werden het zelden bestsellers. Niet verwonderlijk dat deze pijp een halve eeuw later een zeldzaamheid is geworden.

Amsterdam Pipe Museum APM 22.933Archief object van de maand