Hertshoorn pijp met religieuze toewijding

augustus 2019

Hertshoorn pijp met religieuze toewijding

Voor de pijproker is de negentiende eeuw de tijd van de fantasievolle maar evenzeer monsterlijke scheppingen. Deze pijp balanceert daartussen. Zij is gemaakt uit een stuk hertshoorn dat met zijn grillige uitwassen een wonderlijke vorm heeft. Onverwachte natuurlijke materialen waren in de negentiende eeuw geliefd om een originele tabakspijp van te maken. Wanneer gewei gebruikt werd, waren het vooral de knoestige kroonstukken die het eindproduct een rustieke uitstraling geven. Doorgaans zien we op dergelijke pijpen jachtvoorstellingen, des te uitzonderlijker dat hier het thema religieus van aard is, waarbij het tekstuele overheerst. Naast de tekstbanden zien we tweemaal een wat onduidelijk vormgegeven griffioen. Als verrassing is op de onderkant een majestueus portret van Christus afgebeeld. Tenslotte draagt het zilveren deksel de sierlijk gegraveerde initialen JH van de eigenaar. Deze zal zich met gepaste trots met de pijp vertoond hebben, de rooksporen in de ketel zijn daarvan het bewijs. Naar zijn band met de voorstelling kunnen we slechts gissen.

Amsterdam Pipe Museum APM 22.966Archief object van de maand