Een pijpenkas met bijzonder opschrift

juli 2017

Een pijpenkas met bijzonder opschrift

In eerste oogopslag lijkt dit geen bijzondere pijpenkas. Met zijn houten kern opgesmukt met messing decoraties is deze inwisselbaar voor de talloze kassen die in de achttiende eeuw bijna industriematig gemaakt zijn. Toch vallen twee zaken op. De eerste is de geringe lengte ervan. In totaal meet de kas 21 centimeter waardoor een standaard kleipijp er niet in past. Blijkbaar was deze kas bestemd voor iemand die liever pijpen met kortere stelen rookte. Daarnaast is aan deze kas vooral het opschrift interessant want de gravering op de rand langs de klep draagt een aan de tabak gewijd opschrift. Vrij vertaald luidt dit: "Tabak komt uit verre landen, laten we het in een pijp verbranden, zo roken we als een held, maar wie niet rookt is niet in tel". Anders dan ons tegenwoordige anti-rook gevoel sluit dit rijmpje aan bij de grote populariteit van het roken in de achttiende eeuw. Het gegraveerde jaartal 1783 laat aan de datering geen twijfel. Dat jaartal sluit aan bij de periode waarin dergelijke kassen algemeen in omloop waren. De goede conditie van dit object bewijst dat deze kas eerder een vitrinestukje is geweest dan een dagelijks gebruiksvoorwerp. Alleen bij goede sier werd deze in de broekzak gedragen om elders een pijpje te kunnen opsteken. Dat is zo te zien met dit voorwerp niet heel vaak gebeurd.

Amsterdam Pipe Museum APM 22.312Archief object van de maand