Een paar coquilla snuifdozen

oktober 2020

Een paar coquilla snuifdozen

Over de productie van curiosa uit de harde coquillanoot is weinig bekend. De romantische gedachte dat dit werk door Portugese zeelieden in Brazilië gedaan werd wachtend op een gunstige retourwind, kan niet waar zijn. Gezien de forse productie, de uiteenlopende stijlen en professionele uitvoering lijkt het eerder een Europees ambachtsartikel dat gedurende enkele decennia seriematig gemaakt is. De noten, aangevoerd van overzee uit West-Indië, zijn bewerkt door snijders die dat werk dagelijks deden. Dat de productie sterker seriematig is dan wij willen denken bewijzen deze twee koddige snuifdozen. Zij zijn zo identiek dat zij bewijzen toentertijd werkelijk een serieartikel te zijn geweest. De snijder wist de voorstelling exact te treffen en liet geen fantasie toe, slechts in de verhoudingen zien we een minimaal onderscheid. Beide figuren zijn gemaakt uit een uitgeholde noot, de voeten en het klepdekseltje op de rug zijn uit een andere noot gesneden en toegevoegd. Het is een wonder dat onze collectie twee zo identieke stukken kan tonen en daarmee de seriële vervaardiging kan bewijzen. Voor wie de uitdaging voelt zou ik zeggen: zoek de verschillen!

Amsterdam Pipe Museum APM 24.053a en APM 24.053bArchief object van de maand