Schenking in natura

Particulieren die zelf pijpen of ‘tabacologie' bezitten, kunnen dit schenken aan het museum. Deze vorm van een donatie heet schenking 'in natura', in tegenstelling tot een donatie in euro's. Juist dit soort schenkingen kunnen waardevol zijn voor het museum, omdat voorwerpen het 'verhaal van het tabaksgebruik' vertellen.

De conservator bepaalt of een geschonken object in aanmerking komt voor opname in de collectie. Dat is vooral afhankelijk van de staat van het voorwerp: origineel, authentiek, compleet, onbeschadigd en of het een aanvulling op de bestaande collectie is. Vaak speelt ook de herkomst van het voorwerp mee, waneer die bekend is verhoogt dat de historische waarde.

Gebruikssporen hoeven geen bezwaar te zijn. Dit geldt met name voor gerookte pijpen. Zelfs een moderne, gerookte houten pijp kan voor het museum interessant zijn, vanwege het model, het merk of ook vanwege de roker.

Met ‘tabacologie' bedoelen wij alle objecten die verband houden met het tabaksgebruik, zoals een tabakspot, pijpenstandaard, snuifdoos of sigarenkist.

Tabakswinkeliers die nog werkzaam zijn of in ruste, hebben wellicht nog een oude productcatalogus of reclamemateriaal. Ook dat kan van belang zijn om museaal bewaard te worden. Neemt u gerust contact op met het museum voor schenkingen in natura ofwel schenking van objecten.

Voor uw schenking ontvangt u een schenkingsbewijs waarmee u belastingvermindering kunt krijgen en dus zelf ook een voordeel geniet.

Ten bate van het museum

Is uw schenking niet van zodanige kwaliteit dat het een plekje verdient in het museum, dan kunnen wij besluiten het te verkopen ten bate van het museum. Via onze museumwinkel zorgen wij ervoor dat het voorwerp terecht komt bij een nieuwe liefhebber of verzamelaar. Zo steunt de liefhebber met een aankoop in onze museumwinkel indirect ons museum, terwijl uw schenking op de plaats komt waar het hoort, bij een nieuwe liefhebber. Zo gaat niets van ons cultureel erfgoed verloren, hoe gewoon het voorwerp wellicht ook is.

Neem contact op met het museum via