Zeventiende en achttiende eeuwse pijpen uit Vlissingen

Don Duco

Year Release:
2006

Description:
Vondstrapport, in druk verschenen: P.C. de Boer, J. Vanden Borre, D.A. Gerrets, Zevenhonderd jaar wonen, werken en begraven langs de Achterhaven, ADC-Rapport 1278, Amersfoort 2010. p 137-141.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2006.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1800


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email