Jaarverslag Pijpenkabinet en Pijpenkamer Icon 1979

Don Duco

Year Release:
1980

Description:
Jaarverslag van de Pijpenkamer Icon in Amsterdam met lijst van donateurs en bespreking van aanwinsten.

Publication:
Pijpenkamer Icon [in eigen beheer], Amsterdam, 1980.

Theme:
pipe

Material:
clay


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email