Boekbespreking: De pottenbakkers van Gouda 1570-1940 en hun betekenis voor de geschiedenis van de Nederlandse keramiek

Don Duco

Year Release:
2012

Magazine:
Nieuwsbrief Pijpenkabinet

Description:
Boekbesrpeking van de publicatie van Adri van der Meulen en Paul Smeele over de pottenbakkesr in Gouda.

In:
Nieuwsbrief Pijpenkabinet , december 2012

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2012.

Period:
1570-1940

Articles:
Book review: The potters of Gouda 1570-1940 and their significance for the history of Dutch ceramics


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email