Alphen als concurrent van de Goudse pijpmakers

Don Duco

Year Release:
1984

Magazine:
Pijpelijntjes

Description:
Algemeen historisch artikel over de pijpenmakerij in Alphen aan den Rijn met vondstbespreking van de pijpenstort van Philip Hoogenboom.

In:
Pijpelijntjes X/4, oktober/december 1984

Publication:
Pijpenkabinet [in eigen beheer], Leiden, 1984.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1700-1800

Articles:
Alphen as a competitor of the Gouda pipe makers


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email