Enkele pijpen uit Groningen

Don Duco

Year Release:
1979

Magazine:
Pijpelijntjes

Description:
Bespreking van enkele zeventiende eeuwse kleipijpen uit Groningen.

In:
Pijpelijntjes V/3, juli/september 1979

Publication:
Pijpenkamer Icon [in eigen beheer], Amsterdam, 1979.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1650-1700


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email