Goudse pijpen; de geschiedenis van de pijpmakerij te Gouda vanaf haar ontstaan tot heden, met een bijlage van merken van het Goudse gilde en hun eigenaren

Don Duco

Year Release:
1978

Description:
Voorlopige versie van het werk over de Goudse pijpenmakersmerken voorzien van hun eigenaren, inleiding in de geschiedenis van de Goudse pijpennijverheid.

Publication:
Pijpenkamer Icon, Amsterdam, 1978.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1600-1950


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email