Honi soit qui mal y pense, een prestigieuze persvorm teruggevonden

Don Duco

Year Release:
2008

Description:
Bespreking van de persvorm voor de zogenaamde meterpijp, model 2 van de Koninklijke Goedewaagen die van de schroot is gered en jarenlang zoek was.

Publication:
Stichting Pijpenkabinet, Amsterdam, 2008.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1800-1900

Articles:
Honi soit qui mal y pense, a prestigious press mould recovered


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email