The Assortment of Arend van Dijk, Pipemaker in Gouda, Holland

Don Duco

Year Release:
1988

Magazine:
Society for Clay Pipe Research, Newsletter

Description:
Bespreking van een stortvondst kleipijpen uit het tweede kwart van de achttiende eeuw met koppeling aan de archiefgegevens.

In:
Society for Clay Pipe Research, Newsletter V/18, April 1988

Publication:
Society for Clay Pipe Research, Bristol, 1988.

Theme:
pipe

Material:
clay

Period:
1700-1750


If you have any comments, suggestions or additions, click here to send us an email